Dự án trồng rừng cao su và kinh tế trang trại

Giới thiệu chung

Không chỉ chú trọng đầu tư phát triển du lịch sinh thái, khu dân cư và các cụm KCN, công ty Mỹ Lệ còn tập trung khai thác lợi thế của canh tác lâm nghiệp, đầu tư dự án trồng rừng cao su, loại cây công nghiệp cho năng suất cao và là một trong những thế mạnh của tỉnh Bình Phước.

Ngoài ra, việc phát triển kinh tế trang trại là một hướng đầu tư đúng đắn. Ngoài mục đích kinh doanh, sản phẩm của trang trại sẽ là nguồn nguyên liệu cung cấp cho các dự án kinh doanh dịch vụ du lịch nhà hàng, khách sạn của công ty.

Thông tin dự án

  • Tổng diện tích: 500 Héc ta
  • Địa điểm đầu tư: Xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập

Hiện trạng dự án

Đã hoàn tất các thủ tục pháp lý về đất đai và và trồng cao su.

Ý tưởng phát triển dự án

Dự án trồng rừng cao su

Mô hình phát triển kinh tế trang trại

  • Chăn nuôi gia súc
  • Nuôi trồng thủy sản
  • Cung cấp nguồn rau sạch