Nông nghiệp công nghệ cao

Công ty Mỹ Lệ TNHH đang hướng đến mục tiêu là một trong những doanh nghiệp tiên phong về phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Bình Phước.

Khu nông nghiệp xanh công nghệ cao của chúng tôi nằm trong dự án thuộc khu đô thị mới của Mỹ Lệ, đối diện khu du lịch sinh thái Lâm viên Mỹ Lệ.

Trân trọng mời gọi đối tác có năng lực, uy tín phối hợp triển khai sản xuất Nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, nhất là chế biến sâu các sản phẩm từ ngành điều, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của xã hội và đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững.

Liên hệ: Ông Trần Văn Tuyến ĐT: 0972599559/ 0913937809