Chỉ hơn 7% doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao thành công

Chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp nông nghiệp CNC không thành công do năng lực đầu vào thấp, kết quả nghiên cứu chưa gắn được với thị trường và thiếu vốn.

Thông tin được nêu trong hội thảo về giải pháp ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao (CNC) tại Khu CNC Đà Nẵng tổ chức ngày 10/7, bởi Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp Khu công nghệ cao Đà Nẵng và Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn.

Theo ông Nguyễn Hải An, Giám đốc Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp CNC TP HCM, nguyên nhân của doanh nghiệp nông nghiệp CNC không thành công còn nhiều là vì năng lực đầu vào thấp, kết quả nghiên cứu chưa gắn được với thị trường và thiếu vốn.

Hệ thống nhà màng được sử dụng trong các mô hình canh tác không dùng đất.

Thực tế đã có nhiều Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp được hình thành ở Việt Nam. Các doanh nghiệp khởi nghiệp được hỗ trợ hoàn thiện kinh doanh, nghiên cứu thị trường, hạ tầng thiết bị, đào tạo kỹ năng vận hành bộ máy và nhân sự, quảng bá và các thủ tục pháp lý.

Nhờ cách này, Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp CNC TP HCM đã ươm tạo 44 doanh nghiệp nông nghiệp (trong đó có 15 doanh nghiệp tốt nghiệp, 8 doanh nghiệp tiền ươm tạo và 21 doanh nghiệp ươm tạo chính thức).

Theo ông Lý Đình Quân, Tổng giám đốc vườn ươm Sông Hàn, cần có sự chung tay của một hệ sinh thái đi trước để chuẩn bị các nguồn lực bao gồm cả cơ chế, chính sách giúp phát triển đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, đặc biệt cho đội ngũ doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao.

Hiện Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành thông tư 45 về quản lý tài chính triển khai đề án 844, trong đó có căn cứ chi cho các hoạt động hỗ trợ cho các tổ chức khởi nghiệp và các startup. Trong đó có hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực, ươm tạo, truyền thông, cung cấp dịch vụ cho startup và hỗ trợ startup trong 4 nhóm: trả tiền công lao động, hoàn thiện sản phẩm mẫu, tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn.

Nguồn: https://vnexpress.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *