Felicia City Bình Phước – “Sóng” lại nổi với dự án “biểu tượng” Bình Phước